Bakgrund

JaLaDa

JaLaDa är tillgänglig för turné. Kontakta oss!

JaLaDa är en pjäs om språkets grund: kommunikation och viljan till kommunikation.
En pjäs befriad från en traditionell linjär dramaturgi där
ordning skapas av kaos och kaos skapas av ordning. Pjäsens tre figurer
växlar språk mitt i meningar för att sen växla tillbaka igen, utan att blinka.
De har ett eget sätt att tala, som inte strävar efter att efterlikna något
verkligt sätt att prata men som samtidigt är fullt begripligt.

Föreställningen har inspirerats av barnen, deras närvaro och sinnlighet.
Halvspråkig eller flerspråkig? Varför vi sätter upp JaLaDa?
Idag är många barn som lever i Sverige flerspråkiga. I dagens grundskola
talas ca 150 språk förutom svenska. Att blanda och växla språk är en
naturlig del av många barns vardag. Fram till 70-talet värderas
flerspråkighet negativt. Den dominerande synen på flerspråkiga personer
att de var ”halvspråkiga”, alltså inte behärskade något språk fullt ut.
Idag ser lingvistiker istället stora språkliga, sociala och kognitiva fördelar
med flerspråkighet.
Vi ville göra en föreställning där barnen kan uppleva glädjen över att
kunna förstå och blanda många språk. En föreställning där grunden för
språket är det viktiga, nämligen kommunikation och viljan till
kommunikation. Där språket inte utgör en gräns som markerar din
tillhörighet eller som i första hand exkluderar och inkluderar.
Vi ville göra en föreställning där barnen kan uppleva glädjen över att
kunna förstå och blanda många språk. En föreställning där grunden för
språket är det viktiga, nämligen kommunikation och viljan till
kommunikation. Där språket inte utgör en gräns som markerar din
tillhörighet eller som i första hand exkluderar och inkluderar.
Vi vill frikoppla språk, som t.ex. arabiska och rumänska, från negativa
associationer som uppkommit p.g.a. av vissa gruppers låga status i
samhället. Vi vill ge barnen en chans att höra de språken i ett positivt
sammanhang, en teaterföreställning.
Vi vill skapa en föreställning som leker med språken och ordens poesi!

Jalada är skriven av Vanja Hamidi Isacson.

NINE PARTS OF DESIRE

Spelades hösten 2011

Nine Parts of Desire gräver i de motstridiga aspekter av vad det innebär att vara kvinna i en krigszon som Irak. Ni möter ett rakbladssnitt av Iraks kvinnor, bland annat en uppgiven läkare, en mördande vacker målare, en radikal kommunist och en moder som tagit sitt barns namn.

Medförfattare till Foratts version av Nine Parts of Desire var Parvin Ardalan, Malmö Stads första fristadsförfattare. Parvin är en iransk journalist och kvinnorättsaktivist som tilldelades Olof Palmepriset 2007 för sin kamp för kvinnors och mäns lika rättigheter i Iran. Parvins texter fördjupar och nyanserar Teater Foratts uppsättning. Hennes erfarenheter vävdes in och gjorde uppsättningen både unik och personlig.

INIFRÅN REVOLUTIONEN

Spelades våren 2011

Våra kollegor och vänner från Egypten var på väg till Malmö för att slutföra arbetet med vår föreställning The Tail City Show då Vredens Dag kom och revolten var ett faktum. Vår tematik; rörelsefrihet, demokrati, migration och medias makt blev plötsligt högst levande. Men den gjorde det samtidigt omöjligt för våra kollegor att resa och vår föreställning ställdes hastigt in.

Dom befinner sig mitt i händelsernas centrum men vi här i Sverige, vad gör vi? Målar upp skräckscenarier? Intalar oss att allt är väl? Försöker sova? Dränker vi oss i nyhetsflödet eller tröttnar vi och struntar i alltihop för att istället gå ut och fika?

För oss var det omöjligt att koppla bort situationen och vi samlade oss tidigt för att fånga energin och göra något kreativt av frustrationen.

Till en början var nästan all kommunikation mellan omvärlden och Egypten bruten. Twitter, Bambuser, Facebook och telefoner gav oss inga tillfredställande svar. Samtidigt så var Manal Masri, en av våra konstnärliga ledare, i Egypten. Hon skulle medverka på en teaterfestival när oroligheterna började. Manal tog tillfället i akt att intervjua människor på plats och att träffa Donia Massoud som är en av skådespelarna i The Tail City Show. Donia bestämde sig, trots situationen, att resa till Sverige för att medverka i projektet.

0,00017‰ – CHAMPAGNE & GRAVÖL

Spelades hösten 2010

Dagen efter valet skickade teatern en beställning till dramatikerna Stina Sturesson och Vanja Hamidi Isacson med samma grundupplägg som första föreställningen: Skriv en fristående akt om 30 minuter för 4 skådespelare på 4 dagar.

0,0017 ‰ – Champagne och Gravöl tar alltså sin utgångspunkt i att teatern arbetar vidare med att se om det går att vara helt dagsaktuella kring frågeställningarna och undersökningen på scenen. Kan teatern ta upp kampen med medierna om rapporteringen av valet? Kan vi tillägga och fördjupa de komplexa frågor som uppstått under och efter valet?

Föreställningen kommer att fördjupa problematiken kring ”vi” och ”dom”, sätta spets på hur medskapande merparten i ett samhälle är till att bygga upp alienationen mellan ”grupper”. Det svenska samhället utgår oftast från att man umgås med likasinnade, i samma ålder och med liknande åsikter. Vilket ansvar, detta populära valdagsord, har vi som individer i till att människor känner sig utanför, utstötta och negligerade?

0,00017‰ – ILLUSIONSBYGGET

Spelades hösten 2010

Teater Foratt doppar lillfingret i målarburken och smakar av det absolut senaste i valets slutspurt . Vi granskar blockpolitikens utspel och “valambitioner” när den målar in sig i färgstarka hörn. Har Sverige skapat ett alldeles unikt tvåpartisystem, precis så lagom att illusionen inte bryts?

En beställning till dramatikerna Vanja Hamidi Isacson och Stina Sturesson går ut 4 september med följande innehåll: “Skapa en fristående akt vardera på 4 dagar för 4 skådespelare på ca 30 minuter inspirerat av beställningstexten.” (se www.bastionen.org för fullständig text). Efter att manus är färdigt repeteras pjäsen intensivt i 4 heldagar och den 15 september är det premiär. Teater Foratt väljer att se om det är möjligt att vara lika aktuella med våra två produktioner som vad mediarapporteringen är.

PARADIS

Spelades våren 2010

En fantasivärld bortom kulturer, stereotyper och förväntningar, fylld av sinnesslöa och lättfotade vakter, bittra hjältinnor,schizofrena kapitalister och glödande massörskor.

MOR COURAGE

Spelades hösten 2009

Vem är Mor Courage i fredstid, och finns hon ens då? I Teater Foratts uppsättning av Mor Courage och hennes barn behandlas Brechts pjäs utifrån ett modernt samhälle. Publiken får följa Mor Courage på hennes 30 år långa vandring där mängder av komplicerade möten och moraliska frågor sätts på sin spetts genom hennes handlingar och livsval.

En högst aktuell föreställning som har oroväckande många likheter med den verklighet som vi lever i just nu. Var står Sverige i krigsindustrin idag, och är det egentligen rimligt att kalla Sverige för neutralt?

STILETT

Spelades våren 2009

Stilett, är en nyskriven pjäs på svenska / arabiska / engelska, spelades på Bastionen i Malmö och på Garaget, Jesuit Cultural Center i Alexandria under våren 2009.

 

JAG ÄGER MALMÖ

Spelades våren 2008

Att fly. Att flyta. Att flytta. En gillestuga någonstans i Malmö. En pappa kämpar för att skapa ett nytt liv åt sig och sin familj. I ett hobbyrum sitter en dotter inlåst och vägrar att gå ut, hon isolerar sig och drömmer om sin älskade som hon tvingats lämna i Bagdad. En människosmugglare flyttar in med sitt kontor. På väg, flytande, mellan länder befinner sig en mamma. En mamma som plötsligt ser en oväntad möjlighet.

SOM OM BEIRUT INTE FANNS

Spelades hösten 2006

I Som om Beirut inte fanns får vi följa en svensk familj på semester i Libanon. När kriget bryter ut sommaren 2006 gömmer föräldrarna sig i ett skyddsrum. Under ett bombardemang rasar byggnaden som de skyddar sig under och de kan inte ta sig ut. De vet inte vad som händer utanför men kämpar för att överleva. Hur påverkas en människa av ett krig och hur påverkas parets relation och kärlek? Som om Beirut inte fanns behandlar inte kriget i sig utan den enskilda individen, samspelet med andra människor och ett kärleksförhållande under den press som orsakas av ett krig.