Bakgrund

JaLaDa

JaLaDa är tillgänglig för turné. Kontakta oss!

JaLaDa är en pjäs om språkets grund: kommunikation och viljan till kommunikation.
En pjäs befriad från en traditionell linjär dramaturgi där
ordning skapas av kaos och kaos skapas av ordning. Pjäsens tre figurer
växlar språk mitt i meningar för att sen växla tillbaka igen, utan att blinka.
De har ett eget sätt att tala, som inte strävar efter att efterlikna något
verkligt sätt att prata men som samtidigt är fullt begripligt.

Föreställningen har inspirerats av barnen, deras närvaro och sinnlighet.
Halvspråkig eller flerspråkig? Varför vi sätter upp JaLaDa?
Idag är många barn som lever i Sverige flerspråkiga. I dagens grundskola
talas ca 150 språk förutom svenska. Att blanda och växla språk är en
naturlig del av många barns vardag. Fram till 70-talet värderas
flerspråkighet negativt. Den dominerande synen på flerspråkiga personer
att de var ”halvspråkiga”, alltså inte behärskade något språk fullt ut.
Idag ser lingvistiker istället stora språkliga, sociala och kognitiva fördelar
med flerspråkighet.
Vi ville göra en föreställning där barnen kan uppleva glädjen över att
kunna förstå och blanda många språk. En föreställning där grunden för
språket är det viktiga, nämligen kommunikation och viljan till
kommunikation. Där språket inte utgör en gräns som markerar din
tillhörighet eller som i första hand exkluderar och inkluderar.
Vi ville göra en föreställning där barnen kan uppleva glädjen över att
kunna förstå och blanda många språk. En föreställning där grunden för
språket är det viktiga, nämligen kommunikation och viljan till
kommunikation. Där språket inte utgör en gräns som markerar din
tillhörighet eller som i första hand exkluderar och inkluderar.
Vi vill frikoppla språk, som t.ex. arabiska och rumänska, från negativa
associationer som uppkommit p.g.a. av vissa gruppers låga status i
samhället. Vi vill ge barnen en chans att höra de språken i ett positivt
sammanhang, en teaterföreställning.
Vi vill skapa en föreställning som leker med språken och ordens poesi!

Jalada är skriven av Vanja Hamidi Isacson.