Bakgrund

SOM OM BEIRUT INTE FANNS

Spelades hösten 2006

I Som om Beirut inte fanns får vi följa en svensk familj på semester i Libanon. När kriget bryter ut sommaren 2006 gömmer föräldrarna sig i ett skyddsrum. Under ett bombardemang rasar byggnaden som de skyddar sig under och de kan inte ta sig ut. De vet inte vad som händer utanför men kämpar för att överleva. Hur påverkas en människa av ett krig och hur påverkas parets relation och kärlek? Som om Beirut inte fanns behandlar inte kriget i sig utan den enskilda individen, samspelet med andra människor och ett kärleksförhållande under den press som orsakas av ett krig.