Bakgrund

I Am You av RIHAM ISAAC -Palestina

(English below)
En lekfull och intim teater föreställning som kombinerar konst, musik och video.
https://www.facebook.com/iamyou.performance.art/
 
Teater Foratt är stolta att presentera ”I am You”, en performanskonst av Riham Isaac, en ”multidisplinary” konstnär från Palestina. Föreställningen har två gånger tidigare spelats i Palestina. Under hösten ges uppsättningen på Teater Foratt som den första anhalten på en internationell turné.
“I am you” är en process som kommer att byga up en performanskonst som är anpassad och inspirerad av Malmö som en stad och ett samhälle.
 
-” Vi ser masker i stället för riktiga ansikten, vi lyssnar till tankar istället för känslor; den mänskliga kontakten minskar i en kaotisk värld med dess isolering. Men om vi letar längst in i våra själar finner vi en spontan, transparent och ärlig människa som skriker åt oss att att gå ut i världen . . . denna människa är vår Clown” säger Riham.
I denna föreställning, använder hon olika konstnärliga uttryck för att reflektera kring möten i sin vardag med fokus på spontaniteten och uppriktigheten i de material hon använder sig av.
 
”I am You” talar till varje människa som känner sig förvirrad, till den som försöker ta reda på meningen med de motsägelser som omger oss; från skratt och gråt, galenskap och ömhet, rädsla och utmaning till liv och död.
 
Riham arbetar i denna föreställning med att finna sin egen clown. Hon bjuder in dig till sin lekplats där hon förflyttar sig från den ena världen till den andra, erbjuder reflekterande bilder att se världen genom och undersöka hur de formar våra liv; natur, förhållningssätt, tankar, relationer, och drömmar.
 
Kom och lek med Riham på Bastionen den 14, 17 och 19 november kl. 19.00 (50 minuter, Arabiska med engelsk textning)
 
Om konstnären:
Riham Isaac (1983) är en konstnär och regissör från Palestina. Riham är född och uppvuxen i staden Beit-Sahour, nära Betlehem. Utmaningen i att försörja sig som skådespelerska och konstnär fick Riham att utbilda sig till psykoterapeut. Men 2006 bestämde hon sig för att följa sin passion och har sedan dess arbetat som konstnär framförallt inom teater, både i Palestinska och internationella teatersällskap, där Riham har turnerat internationellt.
 
Vision, regi och performans: Riham Isaac
Musik: Fares Isaac
Video installationer: Ali Aldeek/Ulrich Ruchlinski
Ljudeffekter: Riham Isaac and Fares Isaac
Projektledning: Natalie Najarian
Videodokumentation: Sameer Qumisieh
Foto, affishfoto: Jeries Kharoufeh
Produktionsledare: Riham Isaac
Produktionsassisten: Christine Hodaly
Produktions team, Malmö: Teater Foratt, Cindy Mizher &Niclas Turesson
Med Stöd av Al-Mawred, Abed Almehsen Qattan, Dar Al-Nadwa , och Kulturstöd.
 

 
Playful cosy theatre performance that combines performance arts, music and video.
https://www.facebook.com/iamyou.performance.art/
 
Teater Foratt proudly presents “I am You”, an artistic performance by Riham Isaac, a multidisplinary performing artist from Palestine.
The show is a hosted by Teater Foratt this autumn as a premiere for its international tour, after it had been performed under two periods in Palestine.
 
- “In our daily life we see masks instead of faces, read thoughts instead of feelings; human connection is becoming less within the chaotic world and its isolation. However if we look deep inside our souls we will find a spontaneous, transparent and honest human screaming to go out to the world… this person is our Clown.”
 
In this performance, Riham uses different art forms to reflect on different real interactions of her daily life, focusing on the spontaneity and sincerity of the material she uses.
“I am You” is connected to each one of confused people in this world, those trying to research the meanings of the contradictions that surround us constantly: from laughing and crying, to madness and kindness, fear and challenge, and life and death
Riham is working on discovering her clown through this performance. She will invite you to her playground where she moves from one world to another, reflecting images to look through into the world that shapes our life: nature, regulations, thoughts, relationships, fragmentations and dreams.
Come Play with Riham at Bastionen on the 14th, 17th, and 19th of November at 19:00.
(50 minutes, Arabic with English subtittles)
 
About the artist:
Riham Isaac (1983) is a Performance Artist and an emerging female director from Palestine. Born and raised in Beit-Sahour a town near Bethlehem it was challenging for her to pursue acting and art which made her get her undergraduate degree in physiotherapy in 2005. However she decided to follow her passion in art and since 2006 she has been working as a performer mainly in theater productions with both Palestinian and international theater companies and has toured around the world with those productions.
https://rihamisaacportfolio.wordpress.com/
 
Vision, Directing and Performance: Riham Isaac
Music: Fares Isaac
Video Art: Ali Aldeek/Ulrich Ruchlinski
Sound effects: Riham Isaac and Fares Isaac
Project Coordination: Natalie Najarian
Video Documentation: Sameer Qumsieh
Photography, Poster photo: Jeries Kharoufeh
Production Manager: Riham Isaac
Production Assistant: Christine Hodaly
Production Malmö: Teater Foratt, Cindy Mizher &Niclas Turesson
 

With support of Al-Mawred, Abed Almehsen Qattan, Dar Al-Nadwa , and Kulturstöd.