Bakgrund

Teater Foratt är en teater med ett internationellt perspektiv och samhällsdebatterande innehåll. Vi arbetar med fokusförflyttning av subjektet i repertoar, ensemble och organisation. Vi skapar föreställningar utifrån den västerländska kontext där det som tidigare räknats som ”utom – europeiskt” idag är en självklar del. Vi strävar efter att bryta den vita manliga dominansen såväl på scen som i organisation samt bryta den starka uppdelningen mellan kulturer, nationer och språk. Vi vill med utgångspunkt i Malmö bidra till en mer nyanserad debatt kring våra huvudfrågor, en debatt som sedan kan spridas vidare i landet och sedan bortom Sveriges gränser. Sedan starten 2006 har Teater Foratt vridit och vänt på frågor kring krig, migration, jämställdhet och utanförskap.

Teater Foratt har en fast scen, Teaterhuset Bastionen i Malmö.